Czynniki wpływające na wysokości składek za OC

Wysokość składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustala zakład ubezpieczeń na podstawie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość składek jest jednym z podstawowych czynników konkurencyjności, dzięki czemu stawki nie są zbyt wygórowane. Kryteria, na podstawie których ustalana jest składka ubezpieczeniowa, zawarte są w taryfach składek danego ubezpieczyciela i są to zazwyczaj czynniki takie jak:

Przebieg ubezpieczenia

Przebieg ubezpieczenia zależny jest od szkodowości klienta, czyli ilości szkód, które klient ma na swoim koncie. Im więcej szkód tym większa staje się składka, za to klienci o kilkuletnim bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia mogą liczyć na duże zniżki oraz znacznie tańsze OC.

Wiek kierowców

Pod uwagę brany jest wiek właściciela pojazdu, a także osób które będą użytkownikami. Im młodsi kierowcy a zarazem mniej doświadczeni tym składki są wyższe. Progiem wiekowym który znacznie wpływa na wysokość składki zazwyczaj jest wiek 25 lub 26 lat.

Pojemność silnika

Wraz ze wzrostem pojemności silnika rośnie jego moc. Według statystyki ubezpieczeniowej pojazdy z większą mocą częściej powodują kolizje drogowe, a co za tym idzie składki ubezpieczenia takich pojazdów są wyższe.

Region

Towarzystwa ubezpieczeniowe badają częstotliwość wypadków w poszczególnych regionach kraju, zazwyczaj kierując się podziałem administracyjnym. W regionach o większej gęstości zaludnienia występuje większa ilość samochodów a wraz z tym ryzyko wypadków rośnie. Z tego powodu w aglomeracjach wielkomiejskich składki ubezpieczeniowe są znacznie wyższe niż w rejonach o niższym zagęszczeniu ludności.

Przeznaczenie pojazdu

Jeśli używamy pojazdu do celów prywatnych możemy liczyć na niższe składki niż osoby użytkujące pojazdy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wyższe składki narażeni są między innymi taksówkarze oraz osoby prowadzące naukę jazdy.

Marka oraz model pojazdu

Towarzystwa Ubezpieczeniowe badają także statystykę szkodowości poszczególnych marek oraz modeli pojazdów. Ubezpieczenie marek samochodów, które gorzej wypadają w statystyce będzie więc odpowiednio droższe.

Zakres ubezpieczenia

Jeśli zdecydujemy się do standardowego ubezpieczenia OC dokupić dodatkowe ubezpieczenia takie jak assistance, NNW czy autocasco możemy liczyć na dodatkowe zniżki. Dodatkowo niektóre zakłady ubezpieczeń premiują klientów, którzy ubezpieczą u nich kilka pojazdów lub dom czy mieszkanie.

Inne czynniki

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego jest coraz bardziej szczegółowa. Zdarza się, że wpływ na składkę mają takie czynniki jak stan cywilny ubezpieczonego czy jego zawód. Wpływ mogą mieć także wiek pojazdu oraz częstotliwość jego użytkowania a nawet kolor nadwozia czy miejsce jego parkowania. Mnogość czynników wpływających na wysokość składek sprawia, że są one bardzo zróżnicowane.