Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne

 

Ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość podniesienia standardu opieki medycznej w przypadku choroby. Zapewnia szybki dostęp do specjalistów, także w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Możesz otrzymywać świadczenia za uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, niezdolności do pracy itp. natomiast Twoi bliscy mogą otrzymać świadczenia za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.