Kara za brak OC

Poruszając się pojazdem mechanicznym nie posiadającym obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadomie narażasz się na płacenie (z własnej kieszeni) wysokiego odszkodowania gdzy zdarzy Ci się spowodować wypadek lub kolizję.
Poza ewentualną wypłatą odszkodowania grożą Ci także nieuchronne kary finansowe.

Na wysokość kary za brak OC wpływ ma kilka czynników, a są to:

Rodzaj pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

Płaca minimalna za prace w roku kontroli, ustalona na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2015 roku:

okres bez ochrony ubezpieczeniowej

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

powyżej 14 dni

3 500 zł

5 250 zł

580 zł

180 zł

od 4 do 14 dni

1 750 zł

2 630 zł

290 zł

do 3 dni

700 zł

1 050

120 zł

Wysokość opłat karnych jak i tryb ich nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Osoba która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy).