Kim jest Agent Ubezpieczeniowy

 

Przedsiębiorca upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent ubezpieczeniowy, podobnie jak broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, ale w odróżnieniu od brokera związany jest z określonym – jednym lub wieloma zakładami ubezpieczeń. Potocznie, choć niezbyt precyzyjnie, terminem „agent ubezpieczeniowy” określa się także osoby, które są zatrudnione przez agenta ubezpieczeniowego (w ścisłym znaczeniu). Działalność agencyjna może być wykonywana wyłącznie przez osoby fizyczne posiadające wpis w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych KNF. Za sprzedaż ubezpieczenia agent otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji.