Czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) jest możliwością zgłoszenia szkody (kolizji, stłuczki czy wypadku), która odbyła się nie z własnej winy, u swojego ubezpieczyciela. Jest to także wypłata odszkodowania od swojego ubezpieczyciela, a nie jak dotychczas od ubezpieczyciela sprawcy. BLS w nie wpływa na zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC, natomiast z faktu, że poszkodowany zgłasza się do swojego ubezpieczyciela, który chcąc utrzymać wysoką jakość likwidacji będzie pracował na to, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania poszkodowanego.

Jak w praktyce działa system BLS

Poszkodowany w kolizji drogowej zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń w którym posiada ubezpieczenie OC, dzięki czemu jest w stanie ocenić jakość obsługi w firmie którą sam wybrał. Ubezpieczyciel poszkodowanego zajmuje się ustaleniem wysokości szkody oraz jej likwidacją, następnie rozlicza się z zakładem ubezpieczeń sprawcy bez angażowania poszkodowanego w dodatkowe formalności.

Co zyskujesz dzięki bezpośredniej likwidacji szkód

System BLS jest bez wątpienia korzystny dla klientów, dzięki jego wprowadzeniu mogą świadomie wybierać Towarzystwo Ubezpieczeniowe które zaopiekuje się nimi w sytuacji gdy zostaną poszkodowani w kolizji drogowej. BLS ma na celu podniesienie standardów obsługi klienta, zakłady ubezpieczeń mogą konkurować między sobą nie tylko oferując tanie OC, ale także wysoką jakość likwidacji szkód z OC. Likwidując szkody z tytułu OC komunikacyjnego własnych klientów zakłady ubezpieczeń mają możliwość nawiązania z nimi długoterminowej relacji.

Czego nie obejmuje bezpośrednia likwidacja szkód

BLS obejmuje zdecydowaną większość zdarzeń drogowych występujących na polskich drogach, niektóre szkody są jednak wyjęte z systemu, są to takie zdarzenia jak:
  • szkody osobowe
  • szkody, które miały swoje miejsce poza Polską
  • szkody o wartości powyżej 30 tys. zł
Należy jednak zauważyć, że szkody nieobjęte BLS to zdecydowana mniejszość spośród zdarzeń komunikacyjnych w Polsce.

Czy bezpośrednia likwidacja szkód wpływa na ceny OC

Bezpośrednia likwidacja szkód nie ma wpływu na wysokość składek ubezpieczenia OC, nie jest ona dodatkiem do ubezpieczenia, a jego częścią. Od czasu wprowadzenia systemu w części Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce na rynku nie ma zauważalnego wzrostu cen. Ubezpieczyciele deklarują, że nie mają w planach podnoszenia cen z powodu wprowadzenia BLS.